Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła dwa nowe konkursy

$image_alt

W dniu 22 października 2009 r. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. rozpoczęła nabory wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich w ramach następujących konkursów RPO WP 2007-13: Konkurs nr 1.2_2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP, Konkurs nr 1.6.1_1 A Promowanie atrakcyjności regionu.
Konkurs nr 1.2_2 jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich firm planujących realizować swój projekt na terenie województwa pomorskiego.

Wnioski w Konkursie 1.6.1_1 mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i ich stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, a także podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W obu konkursach wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 23 listopada do godziny 15:00.

Więcej informacji: www.arp.gda.pl

Konkursy w ramach RPO WP 2007-13 ogłaszane są według harmonogramów w wersji z dnia 17 września br. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem ogłaszania konkursów w roku 2009 oraz nowym indykatywnym harmonogramem ogłaszania konkursów w okresie 2007-13.

23.10.2009

view szablon artykułu

// ]]>