Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

ARP ogłasza konkurs dla poddziałania 1.1.1.

$image_alt

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza pierwszy konkurs w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - Poddziałanie 1.1.1. - Mikroprzedsiębiorstwa".
W ramach Poddziałania 1.1.1 dofinansowane mogą być następujące projekty

1. "Realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług",
2. "Unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy",
3. "Racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług",
4. "Informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem",
5. "Dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług)".

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.1.1._1 wynosi do 60% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000 PLN. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.1.1._1 wynosi 9 474 192 PLN.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 30.05.2008 r. do 28.07.2008 r.

 

Więcej informacji:
Katarzyna Kaparska, e-mail: katarzyna.kaparska@arp.gda.pl, tel. 058 32 33 231
Małgorzata Niżygorocka, e-mail: malgorzata.nizygorocka@arp.gda.pl, tel. 058 32 33 231


Pełną treść ogłoszenia oraz wymagane dokumenty można pobrać pod adresem: www.arp.gda.pl/pl/dokumenty/pierwszy_konkurs_mikroprzedsiebiorcy 
 

 

02.06.2008

view szablon artykułu

// ]]>