Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

ARP ogłasza konkurs dla poddziałania 1.1.2

$image_alt

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - Podziałanie 1.1.2 - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - Podziałanie 1.1.2 - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców) już od dzisiaj mogą ubiegać się o dotacje unijne w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Można otrzymać do 800 000 PLN i dofinansować aż do 60% wartości projektu w przypadku małych przedsiębiorstw i do 50% wartości projektu w przypadku średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie może obejmować następujące typy projektów:

• budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,
• realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług,
• unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy,
• racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług,
• budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,
• informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem,
• dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług).

UWAGA - termin składania wniosków konkursowych upływa w dniu 29.09.2008 r.

Więcej informacji oraz treść ogłoszenia:
www.arp.gda.pl/pl/nowosci/przedsiebiorcy/pierwszy_konkurs_funduszeue 

 

31.07.2008

view szablon artykułu

// ]]>