Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

ARP ogłasza konkurs dla podziałania 1.6.1

$image_alt

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej 1Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - Poddziałanie 1.6.1 Promowanie atrakcyjności regionu.
Dofinansowaniu podlegają następujące typy projektów:

• rozwój systemów poprawiających przedsiębiorcom i inwestorom dostęp do informacji m.in. poprzez tworzenie elektronicznych portali dla biznesu oraz baz danych, np. banków informacji gospodarczej, baz eksporterów, baz danych o dostępnych terenach i obiektach inwestycyjnych,
• doradztwo dla administracji samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu odpowiedzialnej za przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych i pełną obsługę potencjalnych inwestorów,
• wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego zintegrowanej sieci instytucji obsługi inwestora,
• organizacja i promocja wydarzeń regionalnych i ponadlokalnych,
• realizacja kampanii marketingowych promujących region w kraju i zagranicą,
• badania, analizy wraz z rekomendacjami dotyczące potencjału inwestycyjnego regionu.

Minimalna wartość projektu w ramach tego konkursu to 80 tysięcy złotych, natomiast maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 75% wydatków kfalifikowalnych.

UWAGA - termin składania wniosków konkursowych upływa w dniu 19 września 2008 r.

Więcej informacji oraz treść ogłoszenia:
http://www.arp.gda.pl/pl/dokumenty/konkurs_promocja_region


18.08.2008

view szablon artykułu

// ]]>