Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Kolejny konkurs na „Odnowę wsi” w ramach RPO rozstrzygnięty

$image_alt

2 lutego Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do realizacji projekty w ramach działania "Lokalne inicjatywy obywatelskie" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Konkurs dotyczył Subregionu Słupskiego obejmującego swoim zasięgiem powiaty: słupski, bytowski i lęborski.
Decyzją Zarządu Województwa do realizacji skierowano 13 wniosków, które w wyniku oceny Grupy Strategicznej otrzymały powyżej 30 pkt.


Do pobrania:

Lista projektów wybranych - aktualizacja 16.03.2010 r.
Plik PDF 248 KB


04.02.2010

view szablon artykułu

// ]]>