Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla działań 2.1, 6.1 i 8.2

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 2.1, 6.1 i 8.2.
Zarząd Województwa ogłasza konkursy dla następujących działań:

•2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna(Konkurs nr 2.1._1 - alokacja 34 502 783 PLN)

•6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny(Konkurs nr 6.1._1 - alokacja 56 331 071 PLN)

•8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska w Subregionie Metropolitalnym na obszarach powiatów gdańskiego, kartuskiego, nowodworskiego, puckiego, wejherowskiego (Konkurs nr 8.2._3 - alokacja 70 963 151 PLN)

•8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska w Subregionie Słupskim na obszarach powiatów bytowskiego, lęborskiego, słupskiego (Konkurs nr 8.2._1 - alokacja 40 793 476 PLN)

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie

od 26.09.2008 r. do 31.10.2008 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31.10.2008 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 200)

 


Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków dla działania 2.1 (Konkurs nr 2.1._1) Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna
Plik PDF 175,81 KB

2. Ogłoszenie o naborze wniosków dla działania 6.1 (Konkurs 6.1_1) Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny
Plik PDF 176,67 KB

3. Ogłoszenie o naborze wniosków dla działania 8.2 (Konkurs nr 8.2._3) Lokalna infrastruktura ochrony środowiska w Subregionie Metropolitalnym
Plik PDF 179,88 KB

4. Ogłoszenie o naborze wniosków dla działania 8.2 (Konkurs nr 8.2._1) Lokalna infrastruktura ochrony środowiska w Subregionie Słupskim
Plik PDF 179,7 KB


26.09.2008

 

 

view szablon artykułu

// ]]>