Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działań 2.2.2, 6.3, 6.4, 8.1.1 RPO WP

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 2.2.2, 6.3, 6.4, 8.1.1.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkursy dla następujących działań:

2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego - na kwotę 25 893 844 PLN (Konkurs nr 2.2.2._1);

6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym - na kwotę 49 795 857 PLN (Konkurs nr 6.3._1);

6.4. Wspieranie i zachowanie przyrodniczych walorów turystycznych - na kwotę 7 113 693 PLN (Konkurs nr 6.4._1).

8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa - na kwotę 35 845 947 PLN w Subregionie Metropolitalnym na obszarach powiatów gdańskiego, kartuskiego,nowodworskiego, puckiego, wejherowskiego (Konkurs nr 8.1.1._1).

8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa - na kwotę 20 606 194 PLN w Subregionie Słupskim na obszarach powiatów bytowskiego, lęborskiego, słupskiego (Konkurs nr 8.1.1._3)

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie

od 13.06.2008 r. do 18.07.2008 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 18.07.2008 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 215)

Więcej informacji w ogłoszeniach o naborze.

Wyjaśnienia na najczęściej pojawiające się wątpliwości pod adresem http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/?dzial=no_dz&art=890  


Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze - konkurs nr 2.2.2._1

2. Ogłoszenie o naborze - konkurs nr 6.3._1

3. Ogłoszenie o naborze - konkurs nr 6.4._1

4. Ogłoszenie o naborze - konkurs nr 8.1.1._1 (Subregion Metropolitalny)

5. Ogłoszenie o naborze - konkurs nr 8.1.1._3 (Subregion Słupski)

 17.03.2009
 

view szablon artykułu

// ]]>