Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla działania 4.1

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 4.1 (konkurs 4.1_1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej na obszarach miast na prawach powiatu).
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 4.1._1 wynosi 149 690 764 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 4.1._1 wynosi do 50 % wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 28.11.2008 r. do 27.03.2009 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 27.03.2009 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze

 


Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze wniosków działanie 4.1 (konkurs 4.1_1)
Plik PDF 176,16 KB
 


28.11.2008

 

view szablon artykułu

// ]]>