Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla działania 7.1

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 7.1 (Infrastruktura ochrony zdrowia).
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 7.1._1 wynosi 79 668 663 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 7.1._1 wynosi do 75 % wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 31.10.2008 r. do 5.12.2008 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 5.12.2008 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze.

 


Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków dla działania 7.1 (konkurs 7.1_1)
Plik PDF 176,29 KB


31.10.2008

view szablon artykułu

// ]]>