Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkursy dla działań 2.2.2, 6.3,6.4,8.1.1

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 2.2.2,6.3,6.4,8.1.1.
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkursy dla następujących działań:

• 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego - na kwotę 25 893 844 PLN (Konkurs nr 2.2.2._1);

• 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym - na kwotę 49 795 857 PLN (Konkurs nr 6.3._1);

• 6.4. Wspieranie i zachowanie przyrodniczych walorów turystycznych - na kwotę 7 113 693 PLN (Konkurs nr 6.4._1).

•8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa - na kwotę 35 845 947 PLN w Subregionie Metropolitalnym na obszarach powiatów gdańskiego, kartuskiego,nowodworskiego, puckiego, wejherowskiego (Konkurs nr 8.1.1._1).

•8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa - na kwotę 20 606 194 PLN w Subregionie Słupskim na obszarach powiatów bytowskiego, lęborskiego, słupskiego (Konkurs nr 8.1.1._3)

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie

od 13.06.2008 r. do 18.07.2008 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 18.07.2008 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 215)

Więcej informacji w ogłoszeniach o naborze.

Wyjaśnienia na najczęściej pojawiające się wątpliwości pod adresem http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/?dzial=no_dz&art=890

 


Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków dla poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego
Plik MS Word 88,5 KB

2. Ogłoszenie o naborze wniosków dla działania 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym
Plik MS Word 89,5 KB

3. Ogłoszenie o naborze wniosków dla działania 6.4. Wspieranie i zachowanie przyrodniczych walorów turystycznych
Plik MS Word 90 KB

4. Ogłoszenie o naborze wniosków dla podziałania 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa w Subregionie Metropolitalnym na obszarach powiatów gdańskiego, kartuskiego, nowodworskiego, puckiego, wejherowskiego
Plik MS Word 93,5 KB

5. Ogłoszenie o naborze wniosków dla podziałania 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa w Subregionie Słupskim na obszarach powiatów bytowskiego, lęborskiego, słupskiego
Plik MS Word 95,5 KB

 

13.06.2008

view szablon artykułu

// ]]>