Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkursy dla działań 4.1. i 8.2.

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 4.1. i 8.2.
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkursy dla następujących działań:

• 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej na obszarach poza miastami na prawach powiatu (Konkurs nr 4.1._2);

• 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
- w Subregionie Południowym (Konkurs nr 8.2._2);

• 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
- w Subregionie Nadwiślańskim (Konkurs nr 8.2._4).

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie

od 29.02.2008 r. do 25.04.2008 r.  od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 25.04.2008 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 212)

Więcej informacji w ogłoszeniach o naborze.

 

 


Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków (4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej - Konkurs nr 4.1._2)
Plik PDF 223,89 KB

2. Ogłoszenie o naborze wniosków (8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska - w Subregionie Południowym - Konkurs nr 8.2._2)
Plik PDF 228,72 KB

3. Ogłoszenie o naborze wniosków (8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska - w Subregionie Nadwiślańskim - Konkurs nr 8.2._4)
Plik PDF 228,71 KB
 

29.02.2008

view szablon artykułu

// ]]>