Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkursy dla poddziałania 8.1.1.

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla poddziałań:
8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa w Subregionie Nadwiślańskim
na obszarach powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego (Konkurs nr 8.1.1._2)

8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa w Subregionie Południowym
na obszarach powiatów chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego
(Konkurs nr 8.1.1._4)


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 25.07.2008 r. do 29.08.2008 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29.08.2008 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
(pokój nr 215)

Więcej informacji w ogłoszeniach o konkursie

 


Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa w Subregionie Nadwiślańskim na obszarach powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego (Konkurs nr 8.1.1._2)
Plik MS Word 285 KB

2. Ogłoszenie o naborze wniosków 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa w Subregionie Południowym na obszarach powiatów chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego (Konkurs nr 8.1.1._4)
Plik MS Word 285 KB


25.07.2008

view szablon artykułu

// ]]>