Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 9.3 RPO WP 2007-2013

$image_alt

29 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru projektów znajdujących się na liście rezerwowej do dofinansowania w ramach konkursu 9.3_3 dla Działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie RPO WP na lata 2007-2013 dla Subregionu Nadwiślańskiego.


Do pobrania:

Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie - aktualizacja 19 stycznia 2012 r.
Plik PDF 762 KB


05.12.2011

view szablon artykułu

// ]]>