Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Rozstrzygnięcie konkursu 9.3_3 w ramach działania 9.3 RPO WP 2007-2013 dla Subregionu Nadwiślańskiego

$image_alt

W dniu 8 lipca 2010 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 9.3_3 dla Działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie RPO WP na lata 2007-2013 dla Subregionu Nadwiślańskiego.
Jednocześnie Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o utworzeniu listy rezerwowej projektów i umieszczeniu na niej projektów nie wybranych do dofinansowania. Projekty umieszczone na liście rezerwowej mogą zostać wybrane do dofinansowania w terminie późniejszym w miarę uwalniania się środków wynikających z oszczędności rozstrzygnięć postępowań przetargowych.


Do pobrania:

1. Lista projektów wybranych do dofinansowania (konkurs 9.3_3)
    Plik PDF 199 KB

2. Lista rezerwowa projektów (konkurs 9.3_3) 
    Plik PDF 182 KB


09.07.2010

view szablon artykułu

// ]]>