Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Rozstrzygnięto kolejny konkurs na odnowę wsi w ramach RPO

$image_alt

25 maja 2010 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do realizacji projekty w ramach konkursu 9.3_4 (Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie .
Konkurs dotyczył Subregionu Metropolitalnego, obejmującego swym zasięgiem powiaty: gdański, kartuski, nowodworski, pucki, wejherowski.

Decyzją Zarządu do realizacji skierowano 30 wniosków, które w wyniku oceny Grupy Strategicznej otrzymały powyżej 30 pkt.

 

Do pobrania:

1. Lista projektów wybranych do dofinansowania (konkurs 9.3_4)
Plik PDF 1,39 MB
 

26.05.2010

view szablon artykułu

// ]]>