Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano dodatkowe projekty. Konkurs 5.5_1

$image_alt

W związku z uzyskaniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WP dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania, Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu 5.5_1, które uprzednio znalazły się na liście projektów rezerwowych:

1. Termomodernizacja Szkół w Gminie Trzebielino, zarejestrowanego pod numerem WND-RPPM.05.05.00-00-009/09, złożonego przez Gminę Trzebielino,

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz Gdański, zarejestrowanego pod numerem WND-RPPM.05.05.00-00-008/09, złożonego przez Gminę Pruszcz Gdański,

3. Termomodernizacja budynku Starogardzkiego Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim, zarejestrowanego pod numerem WND-RPPM.05.05.00-00-026/09, złożonego przez Starogardzkie Centrum Kultury,

4. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych na terenie gminy Stara Kiszewa, zarejestrowanego pod numerem WND-RPPM.05.05.00-00-041/09, złożonego przez Gminę Stara Kiszewa,
 

5. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Stary Targ, zarejestrowanego pod numerem WND-RPPM.05.05.00-00-016/09, złożonego przez Gminę Stary Targ,
 

6. Kompleksowa termomodernizacja Akwarium Gdyńskiego w Gdyni, zarejestrowanego pod numerem WND-RPPM.05.05.00-00-001/09, złożonego przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni.


Wartość  wybrancyh projektów wynosi 202 095 875,61 PLN.  Wartość dofinansowania to 88 646 300,17 PLN.


Do pobrania:

1. Lista projektów wybranych (konkurs 5.5_1; aktualizacja 15 grudnia 2011)
 Plik PDF 189 KB

2. Lista rezerwowa (konkurs 5.5_1; aktualizacja 4 października 2011)   
 Plik PDF 131 KB


17.08.2011

view szablon artykułu

// ]]>