Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty do dofinansowania w ramach konkursu 9.3_7

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 7 lipca 2011 r. uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działania 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie złożonych w ramach konkursu nr 9.3._7.

Do dofinansowania wybrano 19 projektów o łącznej wartości 6 451 352, 60 PLN. Dofinansowanie z RPO WP wynosi 5 302 982, 07 PLN.


Do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania (konkurs 9.3_7)
Plik PDF 110,3 KB


07.07.2011
 

view szablon artykułu

// ]]>