Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursów 2.2.2_1 oraz 6.4_1

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego oraz Działanie 6.4. Wspieranie i zachowanie przyrodniczych walorów turystycznych. Konkurs 2.2.2_1 - Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego

Spośród 7 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny (formalną, wykonalności i strategiczną) dofinansowanie uzyskały 4 projekty: "e-Policja - elektroniczna platforma komunikacji Pomorskiej Policji ze społecznością regionu" złożony przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku, "e-Administracja w służbie ludności powiatu kwidzyńskiego - wdrożenie Kwidzyńskiego Systemu Informacji Przestrzennej (Etap I)" złożony przez Miasto Kwidzyn, "E-Kościerzyna - Zintegrowany System Informatyczny" złożony przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz "Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja: Serwerownia CI TASK; osr. digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne - obwoźny skaner) złożony przez Politechnikę Gdańską.


Konkurs 6.4_1 - Wspieranie i zachowanie przyrodniczych walorów turystycznych

Dofinansowanie otrzymało wszystkie 7 projektów, które pozytywnie przeszło wszystkie etapy oceny (formalną, wykonalności i strategiczną). Z uwagi na fakt, iż kwota wnioskowanego dofinansowania przekroczyła swoją wysokością kwotę alokacji w ramach konkursu, Zarząd Województwa Pomorskiego postanowił o zmniejszeniu dofinansowania dla projektu "Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie - Etap I" Gminy Miasta Sopotu.Do pobrania:

1.  Lista projektów (konkurs 2.2.2_1)
Plik PDF 92 KB

2.  Lista projektów (konkurs 6.4_1) - aktualizacja 12.03.2009 r.
Plik PDF 97,1 KB

 

24.11.2008

 

view szablon artykułu

// ]]>