Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 1.1.1_1

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Poddziałania 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa.

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 109 wniosków rekomendowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. Było to możliwe dzięki zwiększeniu przez Zarząd Województwa kwoty wsparcia z planowanych 9 474 192 PLN na 15 130 649,01 PLN. Należy podkreślić, iż łączna kwota przyznanych w tym konkursie dotacji na realizację projektów inwestycyjnych jest znacznie wyższa niż środki finansowe przekazane na realizację Działań dla mikroprzedsiębiorców w okresie programowania 2004-2006!

Konkurs w ramach tego Poddziałania trwał od 30.05.2008 do 28.07.2008 r. W ciągu dwóch miesięcy potencjalni beneficjenci złożyli 381 wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Dzięki przyznanym funduszom firmy będą mogły m.in.: zrealizować zasadnicze zmiany w zakresie procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, dokonać zakupu specjalistycznych urządzeń, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, dostosować mikroprzedsiębiorstwo do standardów oraz norm krajowych i zagranicznych. Projekty przyczynią się do wprowadzenia zasadniczych zmian w funkcjonowaniu mikrofirm na Pomorzu, co oznacza wzrost ich konkurencyjności rynkowej oraz szanse na stabilny i długotrwały rozwój.

 


Do pobrania:

1.  Lista projektów (konkurs 1.1.1_1)
Plik PDF 4,03 MB

19.11.2008

view szablon artykułu

// ]]>