Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 2.2.1_1.

$image_alt

Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy Działania 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego Poddziałania 2.2.1. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego złożonych w ramach konkursu nr 2.2.1._1.

Do dofinansowania wybrano 2 projekty o łącznej wartości 159 813 900,00 PLN.  Wartość dofinansowania wynosi 37 600 600,00 PLN.

Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował również o utworzeniu listy rezerwowej projektów. Projekty umieszczone na liście rezerwowej mogą zostać wybrane do dofinansowania w terminie późniejszym.

Zwiększona kwota przyznanego dofinansowania wynika z wykorzystania środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

 

 Do pobrania:

1. Lista projektów wybranych do dofinansowania (konkurs 2.2.1_1).
Plik PDF 125 KB

2. Lista projektów rezerwowych (konkurs 2.2.1_1).
Plik PDF 122 KB

 

10.08.2011

view szablon artykułu

// ]]>