Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 3.1_1

$image_alt

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania 3.1 (Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego).

Z 4 projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i wykonalności dwa otrzymały dofinansowanie w pełnej wysokości, zaś wysokość dofinansowania pozostałych dwóch zostanie ustalona w drodze negocjacji.
 

Do pobrania:

1. Lista projektów otrzymujących dofinansowanie (konkurs 3.1_1)
Plik PDF 90,9 KB - aktualizacja 08.12.2009 r.

2. Lista projektów otrzymujących dofinansowanie (konkurs 3.1_1)
Plik PDF 90 KB - aktualizacja 22.03.2011 r.

 

26.06.2009

view szablon artykułu

// ]]>