Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 3.2.1_1

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru wszystkich 5 projektów złożonych w ramach konkursu 3.2.1_1 (Działanie 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne).
Łączna wartość projektów wynosi 190 305 325,83 PLN a przyznane dofinansowanie 75 460 710,91 PLN.


Do pobrania:

1. Lista projektów otrzymujących dofinansowanie (konkurs 3.2.1_1)
    Plik PDF 148 KB - aktualizacja 15.09.2011 r. 17.06.2010

 

view szablon artykułu

// ]]>