Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 3.2.1_2

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 3.2.1_2 (Działanie 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne).
Spośród 5 projektów wybrano 3, na łączną kwotę dofinansowania 30 146 428,83 PLN. 1 projekt został umieszczony na liście rezerwowej, 1 nie został wybrany do dofinansowania.

 

Do pobrania:

1. Lista projektów otrzymujących dofinansowanie (konkurs 3.2.1_2) - aktualizacja 25.10.2011 r.
Plik PDF 139 KB

2. Lista projektów rezerwowych (konkurs 3.2.1_2)
Plik PDF 83 KB

 

10.06.2010

view szablon artykułu

// ]]>