Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 4.1_2

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej złożonych w ramach konkursu nr 4.1._2.
 

Do pobrania:

Lista projektów otrzymujących dofinansowanie (konkurs 4.1_2)
Plik PDF 126 KB - aktualizacja 20.09.2011 r.


17.09.2008

view szablon artykułu

// ]]>