Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 5.5._1

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 5.5._1. (Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii)

Spośród 53 projektów do dofinansowania wybranych zostało 28, o łącznej wartości 182 923 344,83 PLN (łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 76 777 299,27 PLN).

20 projektów, o łącznej wartości 78 878 382,41 PLN, zostało umieszczonych na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu 5.5._1.


Do pobrania:

1. Lista projektów otrzymujących dofinansowanie (konkurs 5.5._1)
Plik PDF 141 KB - aktualizacja 09.09.2010 r.

2. Lista projektów rezerwowych (konkurs 5.5._1)
Plik PDF 93 KB - aktualizacja 02.09.2010 r.  

3. Lista projektów otrzymujących dofinansowanie (konkurs 5.5_1)
Plik PDF 143 KB - aktualizacja 7.12.2010 r.

4. Lista projektów rezerwowych (konkurs 5.5_1)
Plik PDF 91 KB - aktualizacja 7.12.2010 r.


01.04.2010

view szablon artykułu

// ]]>