Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 5.5_1

$image_alt

Dnia 25 marca 2010 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę nr 364/302/10 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii złożonych w ramach konkursu nr 5.5._1.

Wartość  wybrancyh projektów wynosi 202 095 875,61 PLN.  Wartość dofinansowania to 88 646 300,17 PLN.
 

Do pobrania:

1. Lista projektów wybranych (konkurs 5.5_1; aktualizacja 12 stycznia 2012)
Plik PDF 189 KB

2. Lista rezerwowa (konkurs 5.5_1; aktualizacja 4 października 2011)
Plik PDF 131 KB

 

17.08.2011

view szablon artykułu

// ]]>