Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 6.3_1

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.3 RPO WP (Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym) - konkurs 6.3_1.


Do pobrania:

1.
Lista projektów rezerwowych (konkurs 6.3_1) - aktualizacja 13.07.2010 r.
Plik PDF 104 KB

2. Lista projektów wybranych (konkurs 6.3_1) - aktualizacja 26.01.2012 r.
Plik PDF 147 KB


30.12.2008

view szablon artykułu

// ]]>