Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 9.2._4

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 9.2._4 (Działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia).
Spośród 9 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 5 projektów na łączną kwotę 12 099 726,31 PLN (wartość dofinansowania z EFRR: 5 188 244,18 PLN).

2 projekty o wartości 1 498 880,03 PLN zostały umieszczone na liście rezerwowej.


Do pobrania:

1. Lista projektów otrzymujących dofinansowanie (konkurs 9.2._4) - aktualizacja 25.10.2011 r.
Plik PDF 127 KB

2. Lista projektów rezerwowych (konkurs 9.2._4)
Plik PDF 87 KB

 

01.12.2010

 

view szablon artykułu

// ]]>