Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 9.3_5 oraz 9.3_6

$image_alt

SUBREGION SŁUPSKI W dniu 21 czerwca 2011r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 9.3_5 dla Działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie RPO WP na lata 2007-2013 dla Subregionu Słupskiego.

Do dofinansowania wybrano 5 projektów o łącznej wartości 3 334 586,79 PLN. Wartość dofinansowania wynosi 2 814 048,04
PLN.

 
SUBREGION POŁUDNIOWY

W dniu 21 czerwca 2011r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 9.3_6 dla Działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie RPO WP na lata 2007-2013 dla Subregionu Południowego.

Do dofinansowania wybrano 13 projektów 13 projektów o łącznej wartości 4 557 356,26 PLN. Wartość dofinansowania wynosi 3 601 654,87 PLN.

 

Do pobrania:

1. Lista projektów wybranych do dofinansowania (konkurs 9.3_6) 
    Plik PDF 143 KB 

2. Lista projektów wybranych do dofinansowania (konkurs 9.3_5)
    Plik PDF 137,7 KB


22.06.2011

view szablon artykułu

// ]]>