Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 10.2.2._1

$image_alt

Spośród 21 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 10 projektów, a 11 umieścił na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 10.2.2._1.

Łączna wartość projektów: 6 997 150,00 PLN, wartość przyznanego dofinansowania z EFRR: 6 064 875,00 PLN.


Do pobrania:

1. Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie
    Plik PDF 312 KB
2. Lista rezerwowa projektów 
    Plik PDF 306 KB
 

11.12.2013

 

view szablon artykułu

// ]]>