Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 10.2.2._2

$image_alt

Spośród 29 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 10 projektów, a 19 umieścił na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 10.2.2._2.
Łączna wartość projektów: 5 092 210,00 PLN, wartość przyznanego dofinansowania z EFRR: 2 004 838,00 PLN.

 

Do pobrania:

1. Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie
    Plik PDF 319 KB
2. Lista rezerwowa projektów
    Plik PDF 315 KB
 

27.01.2014

view szablon artykułu

// ]]>