Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 3.1._3

$image_alt

Spośród 4 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 3 projekty, a 1 umieścił na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 3.1._3.
Łączna wartość projektów: 227 020 879,43 PLN, wartość przyznanego dofinansowania z EFRR: 114 292 182,83 PLN.
 

Do pobrania:

1. Lista projektów wybranych do dofinansowania (konkurs 3.1._3).
Plik PDF 178 KB

2. Lista projektów rezerwowych (konkurs 3.1._3).
Plik PDF 173 KB

 

21.03.2014

view szablon artykułu

// ]]>