Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 4.1._6

$image_alt

Spośród dwóch projektów, które przeszły pozytywnie wszystkie etapy oceny Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania projekt: "Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - etap I", zarejestrowany pod numerem WND-RPPM.04.01.00-00-002/14, złożony przez Gminę Miasta Gdyni (całkowita wartość projektu: 30 387 640,67 PLN, wysokość dofinansowania z EFRR: 20 591 503,86 PLN).

Jednocześnie ZWP zdecydował o umieszczeniu projektu "Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego", zarejestrowanego pod numerem WND-RPPM.04.01.00-00-001/14, złożonego przez Gminę Miasta Gdańska na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 4.1._6. Projekty znajdujące się na liście rezerwowej mogą zostać wybrane do dofinansowania w terminie późniejszym.
 

Do pobrania:

1. Lista wybranych projektów 
    Plik PDF 176 KB
2. Lista rezerwowa projektów 
    Plik PDF 173 KB


14.05.2014

view szablon artykułu

// ]]>