Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 5.4._2

$image_alt

Spośród 18 projektów, które przeszły etapy oceny formalnej i strategicznej, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 9 projektów (całkowita wartość projektów: 3 462 385,00 PLN; wartość przyznanego dofinansowania z EFRR: 2 444 784,68 PLN), a 6 projektów umieścił na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu.


Do pobrania:

1. Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie 
    Plik PDF 316 KB
2. Lista rezerwowa projektów
    Plik PDF 306 KB


31.10.2013

view szablon artykułu

// ]]>