Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 8.1.2._5

$image_alt

Spośród 40 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie wcześniejsze etapy oceny Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 17 projektów (całkowita wartość projektów: 35 838 221,43 PLN, wartość dofinansowania z EFRR: 23 132 430,08 PLN), 18 umieszczając na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu.
Z uwagi na fakt, iż suma wnioskowanego dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania przekracza ograniczoną limitem kontraktacji kwotę alokacji dostępnej w konkursie, Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przyznaniu maksymalnego poziomu dofinansowania dla 4 projektów rekomendowanych przez GS jako priorytetowe oraz o obniżeniu dofinansowania przyznanego pozostałym 13 projektom do poziomu 65,00% ich kosztów kwalifikowalnych.

 

Do pobrania:

1.  Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie 
Plik PDF 133 KB

2. Lista rezerwowa projektów
Plik PDF 125  KB


21.05.2012

view szablon artykułu

// ]]>