Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano w projekty w ramach konkursu nr 4.1._5

$image_alt

Spośród 20 projektów, które przeszły etapy oceny formalnej, wykonalności i strategicznej, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 2 projekty (całkowita wartość projektów: 77 747 453,68 PLN; wartość przyznanego dofinansowania z EFRR: 54 934 868,03 PLN), a 14 projektów umieścił na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu.

Do pobrania:

1. Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie 
    Plik PDF 177 KB
2. Lista rezerwowa projektów 
    Plik PDF 177 KB


09.05.2013
view szablon artykułu

// ]]>