Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Zmiana uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania dla Subregionu Metropolitalnego dla działania 9.3_4 RPO WP

$image_alt

W związku z odstąpieniem Gminy Stężyca od realizacji projektu pt: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kamienicy Szlacheckiej", Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął w dniu 22 czerwca 2010 r. Uchwałę zmieniającą listę projektów wybranych do realizacji.

Do pobrania:

1. Lista projektów wybranych do dofinansowania (konkurs nr 9.3._4) 
Plik PDF 123 KB


25.06.2010

view szablon artykułu

// ]]>