Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 3.1_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania 3.1 (Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego).

Wybrano projekty w ramach konkursów 3.2.2_1 i 3.2.2_2

Zarząd Województwa przyjął uchwały o wyborze projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 (Inwestycje zwiększające potencjał rozwojowy miast).

Wybrano projekty w ramach konkursu 3.2.1_2

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 3.2.1_2 (Działanie 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne).

Wybrano projekty w ramach konkursu 3.2.1_1

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru wszystkich 5 projektów złożonych w ramach konkursu 3.2.1_1 (Działanie 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne).

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 3.1._3

Spośród 4 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 3 projekty, a 1 umieścił na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 3.1._3.
// ]]>