Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 4.1_2

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej złożonych w ramach konkursu nr 4.1._2.

Wybrano projekty w ramach konkursu 4.1_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania 4.1 (Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej).

Wybrano projekt w ramach konkursu 4.1_3

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów w ramach konkursu 4.1_3 (Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej).

Wybrano projekty w ramach konkursu 4.3_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów w ramach konkursu 4.3_1 (Działanie 4.3 Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych).

Wybrano projekty w ramach konkursu 4.2_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania 4.2 (Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej).
// ]]>