Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 10.2.2._1

Spośród 21 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 10 projektów, a 11 umieścił na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 10.2.2._1.

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 10.2.2._2

Spośród 29 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 10 projektów, a 19 umieścił na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 10.2.2._2.
// ]]>