Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Komitet Monitorujący RPO WP 2007-2013

13 listopada 2007 r. Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

W skład Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 wchodzą, zgodnie z zasadą zachowania równowagi i proporcji poszczególnych grup społecznych, przedstawiciele samorządowi, rządowi oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Skład osobowy Komitetu określa uchwała, zamieszczona poniżej.

Do głównych zadań Komitetu Monitorującego RPO WP 2007-2013 należy: 

- opiniowanie kryteriów oceny projektów, 
- opiniowanie Zarządowi WP Planu Komunikacji RPO 2007-2013, 
- analizowanie i zatwierdzanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji RPO WP 2007-2013, 
- analizowanie rezultatów realizacji Programu, 
- zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli, audytu programu oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów, 
- zapoznanie się z Planem Ewaluacji oraz proponowanymi zmianami w Planie Ewaluacji, 
- monitorowanie procesu ewaluacji programu operacyjnego, 
- rekomendowanie obszarów, które powinny zostać poddane ewaluacji w ramach RPO WP 2007-2013, 
- analizowanie wyników przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.

W skład Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 wchodzą, zgodnie z zasadą zachowania równowagi i proporcji poszczególnych grup społecznych, przedstawiciele samorządowi, rządowi oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

SEKRETARIAT KM RPO 2007-2013, ANNA SOKOŁOWSKA,a.sokolowska@pomorskie.eu,  tel. 58 326 81 24

 

Do pobrania:

1. Uchwała 912/75/07 w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego

     Plik MS Word 61 KB

2. Uchwała 136/94/08 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komitetu Monitorującego "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

     Plik MS Word 44 KB

3. Uchwała 429/116/08 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komitetu Monitorującego "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

     Plik MS Word 43 KB 

4. Uchwała nr 798/138/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2008 roku o zmianie uchwały w sprawie powołania Komitetu Monitorującego "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013"

     Plik MS Word 44 KB

5. Uchwała nr 852/140/08 z dnia 26 sierpnia 2008 roku o zmianie uchwały w sprawie powołania Komitetu Monitorującego "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013"

     Plik MS Word 47,5 KB

6. Uchwała nr 1134/160/08 z dnia 14 listopada 2008 roku o zmianie uchwały w sprawie powołania Komitetu Monitorującego „Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013"

     Plik MS Word  48,5 KB

7. Uchwała nr 352/301/10 z dnia 23 marca 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie powołania Komitetu Monitorującego „Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013". 
     Plik MS Word 60,5 KB 

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych  dokumentów,  które znajdowały się na starej stronie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, prosimy o kontakt z Anną Południewską-Żywna,  tel. 58 326 81 46, a.poludniewska@pomorskie.eu lub Martyną Sawicką, tel. 58 326 81 75, m.sawicka@pomorskie.eu
// ]]>