Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

ARP ogłasza konkurs dla działania 1.4

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - działanie 1.4 - Systemowe wspieranie przedsiębiorczości (Konkurs nr 1.4_3)

ARP ogłasza konkurs dla poddziałania 1.1.1.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza pierwszy konkurs w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - Poddziałanie 1.1.1. - Mikroprzedsiębiorstwa".

ARP ogłasza konkurs dla poddziałania 1.1.2

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - Podziałanie 1.1.2 - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

ARP ogłasza konkurs dla podziałania 1.6.1

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej 1Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - Poddziałanie 1.6.1 Promowanie atrakcyjności regionu.

ARP ogłasza konkurs dla poddziałania 1.4

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza kolejny konkurs w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - Podziałanie 1.4 - Systemowe wspieranie przedsiębiorczości.

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 1.1.1_1

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Poddziałania 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa.
// ]]>