Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania: 10.2.2. Przygotowanie projektów (konkurs nr 10.2.2._1) UWAGA! ZMIANA WARUNKÓW!!

Zmiany wprowadzone w treści ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 10.2.2. Przygotowanie projektów mają na celu wskazanie obowiązującej dla konkursu nr 10.2.2._1 wersji Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zatwierdzonej uchwałą nr 1042/283/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 września 2013 r.

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania: 10.2.2. Przygotowanie projektów (konkurs nr 10.2.2._2) UWAGA! ZMIANA WARUNKÓW!!

Zmiany wprowadzone w treści ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 10.2.2. Przygotowanie projektów mają na celu wskazanie obowiązującej dla konkursu nr 10.2.2._2 wersji Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zatwierdzonej uchwałą nr 1042/283/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 września 2013 r.

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 10.2.2._1

Spośród 21 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 10 projektów, a 11 umieścił na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 10.2.2._1.

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 10.2.2._2

Spośród 29 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 10 projektów, a 19 umieścił na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 10.2.2._2.
// ]]>