Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkursy dla działań 2.2.2, 6.3,6.4,8.1.1

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 2.2.2,6.3,6.4,8.1.1.

Konkurs dla działań 2.1, 6.1 i 8.2

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 2.1, 6.1 i 8.2.

Konkurs dla Działań 2.2.2, 6.3, 6.4, 8.1.1 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 2.2.2, 6.3, 6.4, 8.1.1.

Konkurs dla Działania 2.1 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 2.1.

Konkurs dla Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania: 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego (Konkurs nr 2.2.2._2).

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursów 2.2.2_1 oraz 6.4_1

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego oraz Działanie 6.4. Wspieranie i zachowanie przyrodniczych walorów turystycznych. Konkurs 2.2.2_1 - Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego

Wybrano projekty w ramach konkursu 2.1_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 2.1 (Infrastruktura edukacyjna i naukowo - dydaktyczna) - konkurs 2.1_1.

Wybrano projekty w ramach konkursu 2.1_2

Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 2.1 (Infrastruktura edukacyjna i naukowo - dydaktyczna) - konkurs 2.1_2.

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 2.2.2._2

Spośród 22 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 12 projektów na łączną kwotę 67 092 682,43 PLN (wartość przyznanego dofinansowania to 49 636 176,78 PLN).

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 2.1._3

Spośród 9 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 3 projekty o łącznej wartości 9 773 003,04 PLN (kwota przyznanego dofinansowania z EFRR - 7 329 752,26 PLN), natomiast 6 projektów o łącznej wartości 15 306 355,93 PLN zostało umieszczonych na liście rezerwowej.
// ]]>