Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działań 3.1, 5.3, 8.2 oraz Poddziałania 3.2.2

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.1, 5.3, 8.2 oraz Poddziałania 3.2.2.

Konkurs dla Działania 3.2.1 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.2.1.

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego (Konkurs nr 3.1._3)

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Konkurs dla Działania 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania:

Konkurs dla Działania 3.1 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.1.

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 3.1_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania 3.1 (Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego).

Wybrano projekty w ramach konkursów 3.2.2_1 i 3.2.2_2

Zarząd Województwa przyjął uchwały o wyborze projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 (Inwestycje zwiększające potencjał rozwojowy miast).

Wybrano projekty w ramach konkursu 3.2.1_2

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 3.2.1_2 (Działanie 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne).

Wybrano projekty w ramach konkursu 3.2.1_1

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru wszystkich 5 projektów złożonych w ramach konkursu 3.2.1_1 (Działanie 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne).

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 3.1._3

Spośród 4 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 3 projekty, a 1 umieścił na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 3.1._3.
// ]]>