Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla działania 4.1

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 4.1 (konkurs 4.1_1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej na obszarach miast na prawach powiatu).

Konkursy dla działań 4.1. i 8.2.

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 4.1. i 8.2.

Konkurs dla Działań 4.1, 4.3 i 5.2 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działań 4.1, 4.3 oraz 5.2.

Konkurs dla Działań 4.2, 5.5, 9.2 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działań 4.2, 5.5, 9.2

Konkurs dla Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej (Konkurs nr 4.1._4)

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 4.1_2

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej złożonych w ramach konkursu nr 4.1._2.

Wybrano projekty w ramach konkursu 4.1_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania 4.1 (Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej).

Wybrano projekt w ramach konkursu 4.1_3

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów w ramach konkursu 4.1_3 (Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej).

Wybrano projekty w ramach konkursu 4.3_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów w ramach konkursu 4.3_1 (Działanie 4.3 Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych).

Wybrano projekty w ramach konkursu 4.2_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania 4.2 (Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej).
// ]]>