Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działania 4.2 Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania: 4.2. Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej (Konkurs nr 4.2._2)

Konkurs dla Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej (Konkurs nr 4.1._5)

Konkurs dla Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiegona lata 2007-2013 dla Działania:

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 4.1_2

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej złożonych w ramach konkursu nr 4.1._2.

Wybrano projekty w ramach konkursu 4.1_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania 4.1 (Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej).

Wybrano projekt w ramach konkursu 4.1_3

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów w ramach konkursu 4.1_3 (Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej).

Wybrano projekty w ramach konkursu 4.3_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów w ramach konkursu 4.3_1 (Działanie 4.3 Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych).

Wybrano projekty w ramach konkursu 4.2_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania 4.2 (Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej).
// ]]>