Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działań 3.1, 5.3, 8.2 oraz Poddziałania 3.2.2

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.1, 5.3, 8.2 oraz Poddziałania 3.2.2.

Konkurs dla Działań 4.1, 4.3 i 5.2 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działań 4.1, 4.3 oraz 5.2.

Konkurs dla Działania 5.1 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 5.1.

Konkurs dla Działań 4.2, 5.5, 9.2 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działań 4.2, 5.5, 9.2

Konkurs dla Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych (Konkurs nr 5.4._1)

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 5.3_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania 5.3 (Zarządzanie informacją o środowisku).

Wybrano projekty w ramach konkursu 5.1_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów w ramach konkursu 5.1_1 (Działanie 5.1 Gospodarka Odpadami).

Wybrano projekty w ramach konkursu 5.2_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów w ramach konkursu 5.2_1 (Działanie 5.2 Gospodarka wodna).

Wybrano projekty w ramach konkursu 5.5._1

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 5.5._1. (Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii)

Wybrano projekty w ramach konkursu 5.4._1

Spośród 20 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 15, o łącznej wartości 76 535 150,48 PLN (wartość dofinansowania 42 357 357,92 PLN). 3 projekty zostały umieszczone na liście rezerwowej.
// ]]>