Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Konkurs dla Działania 5.5_2 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania:

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 5.3_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania 5.3 (Zarządzanie informacją o środowisku).

Wybrano projekty w ramach konkursu 5.1_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów w ramach konkursu 5.1_1 (Działanie 5.1 Gospodarka Odpadami).

Wybrano projekty w ramach konkursu 5.2_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów w ramach konkursu 5.2_1 (Działanie 5.2 Gospodarka wodna).

Wybrano projekty w ramach konkursu 5.5._1

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 5.5._1. (Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii)

Wybrano projekty w ramach konkursu 5.4._1

Spośród 20 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 15, o łącznej wartości 76 535 150,48 PLN (wartość dofinansowania 42 357 357,92 PLN). 3 projekty zostały umieszczone na liście rezerwowej.
// ]]>