Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkursy dla działań 2.2.2, 6.3,6.4,8.1.1

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 2.2.2,6.3,6.4,8.1.1.

Konkurs dla działań 2.1, 6.1 i 8.2

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 2.1, 6.1 i 8.2.

Konkurs dla Działania 6.2

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 6.2 (Promocja i informacja turystyczna).

Konkurs dla Działań 2.2.2, 6.3, 6.4, 8.1.1 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 2.2.2, 6.3, 6.4, 8.1.1.

Konkurs dla Działania 6.1_2 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania:

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursów 2.2.2_1 oraz 6.4_1

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego oraz Działanie 6.4. Wspieranie i zachowanie przyrodniczych walorów turystycznych. Konkurs 2.2.2_1 - Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego

Wybrano projekty w ramach konkursu 6.3_1

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.3 RPO WP (Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym) - konkurs 6.3_1.

Wybrano projekty w ramach konkursu 6.1_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania (Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny) - konkurs 6.1_1.

Wybrano projekty w ramach konkursu 6.1._2

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania wszystkie projekty, które pozytywnie przeszły wcześniejsze etapy oceny.
// ]]>